Villkor

Hej nytänkade och smarta sparare! Nedan finner du de villkor som gäller för användandet av Rebfund och relaterade tjänster. Dessa villkor gäller oavsett om du använder Rebfund och relaterade tjänster via webbläsare eller en mobilapplikation. Genom att registrera dig som kund accepterar du vid var tid gällande version av villkoren på denna sida.

Allmänt

Rebfund AB, 559111-9192 (“vi”), tillhandahåller en tjänst för privatpersoner och företag (“du”, “er”) som vill ersätta eller komplettera sitt fondsparande med sparande i börshandlade fonder (även kallat “ETF:er”) och aktier.

Användning

För att bli kund hos oss måste du vara minst 18 år och behörig att ingå avtal. Ifall du företräder en juridisk person måste du vara behörig att ingå avtal för den juridiska personens räkning.

Förutom ålders- och behörighetskrav, ställer vi krav på att du använder ditt riktiga namn samt en fungerande e-postadress tillhörandes dig eller företaget du representerar.

Som användare av våra tjänster är du ansvarig för att skydda inloggningsuppgifter och liknande information. Vi är inte skyldiga att ersätta någon form av skada till följd av förlorade inloggningsuppgifter eller liknande information. Ifall du misstänker att någon obehörigen fått åtkomst till ditt konto ska du omedelbart meddela oss detta.

Vid användandet av tjänsten förbinder du dig även att:

 • acceptera att vi närsomhelst kan ändra tjänsten,
 • inte använda tjänsten på sådant sätt som skadar andra användare eller Rebfund,
 • inte försöka bereda dig åtkomst till andra medlemmars information,
 • inte försöka bereda dig åtkomst till Rebfunds interna system eller information,
 • inte ange falskt namn eller telefonnummer där sådan information efterfrågas,
 • inte ladda upp skadlig kod eller vidta någon åtgärd som kan skada Rebfunds tjänster eller interna system,
 • inte förvanska och/eller sprida information tillhörande Rebfund,
 • inte registrera dig i syfte att stjäla kod, funktioner eller liknande som utvecklats av oss,
 • inte dela med dig av eller publicera portföljens innehåll eller komposition,
 • inte samla vår information via automatiserade tjänster som botar eller web scrapers,
 • inte publicera copyrightskyddat material utan vårt skriftliga samtycke,
 • inte i övrigt utföra någon skadling handling riktad mot Rebfund eller dess tjänster.

Om vi har anledning att tro att du brutit mot lag eller dessa villkor och andra eventuella skriftliga fullmakter och överenskommelser mellan oss kan vi omedelbart stänga av din tillgång till Rebfunds tjänster utan förvarning.

Uppsägning

Du kan välja att abonnera månadsvis eller årsvis. I det fall du väljer att säga upp ditt abonnemang i förtid, löper abonnemanget ut efter vald abonnemangstid. Du kan säga upp ditt abonnemang närsomhelst, men erlagd betalning återbetals ej.

I det fall betalning uteblir efter upprepade påminnelser kan vi närsomhelst stänga av din tillgång till Rebfunds tjänster utan förvarning.

Friskrivning

Rebfund tillhandahåller inte investeringstjänster enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och står inte under Finansinspektionens tillsyn.

Varken tjänsten eller relaterad information skall ses som personliga rekommendationer. All användning sker på egen risk. Underlag för beslut och annan information tillhandahålls utan garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet.

Härmed uppmärksammas du på att alla investeringar i aktier och andra finansiella instrument medför risker. Det belopp du investerar kan såväl öka som minska i värde och du kan förlora investerat kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Vi ansvarar inte för eventuell skada som kan uppstå till följd av användning av tjänsten.

Personuppgifter

Den information du förser oss med används för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi inhämtar, hanterar och sparar information om dig. Detta inkluderar inhämtning, hantering och sparande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Rebfund är ansvarig för dina personuppgifter. Om du har några frågor gällande de personuppgifter vi sparat om dig eller önskar ta bort eller komplettera någon uppgift kan du kontakta oss via pu@rebfund.com.

Det är ditt ansvar att hela tiden se till att den information, inklusive personuppgifter, du lämnat till oss är korrekt. Vi tar inget ansvar för sådan skada som kan uppstå till följd av inkorrekta uppgifter du lämnat till oss.

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter eller information relaterad till din användning av våra tjänster, förutom när det behövs för att kunna tillhandahålla nämnda tjänster. Till exempel lämnar vi ut namn och kortnummer till den betalningsförmedlare som hanterar dina betalningar till oss.

Eventuella intressekonflikter

Anställda och ägare strävar efter att så långt som möjligt endast använda Rebfund för sitt långsiktiga sparande. Detta innebär att nämnda fysiska och juridiska personer därmed prenumererar på Rebfunds portfölj och tjänster.

Vi ser detta som något positivt för både dig och oss, men du bör hursomhelst ha detta i åtanke när du läser eventuella argument för som lyfts fram av oss på vår webbplats eller i andra medier.

Utbildningsmaterial

Vi tillhandahåller en större mängd utbildningsmaterial på vår webbplats, bland annat via vår blogg och vårt uppslagsverk. Detta material tillhandahålls gratis och publiceras för allmänhetens bästa.

Trots att vi strävar efter 100 procents korrekthet i detta utbildningsmaterial kan vi inte erbjuda några garantier för att utbildningsmaterialet alltid är korrekt och skall hållas ansvarslösa för skada som kan uppkomma på grund av faktafel eller liknande.

Nämnda utbildningsmaterial skall inte heller på något sätt tolkas som investeringsrådgivning eller personliga rekommendationer rörande handel med finansiella instrument eller liknande instrument.

Övrigt

Dessa villkor och andra eventuella skriftliga fullmakter och överenskommelser utgör avtalet mellan dig och Rebfund. Vi förbehåller oss rätten att fritt överlåta detta avtal till ett annat bolag inom samma koncern eller bolagsgrupp som Rebfund. Vi förbehåller oss även rätten att använda underleverantörer i syfte att förenkla vår administration eller för att erbjuda dig en bättre användarupplevelse.


Senast uppdaterad: 2017-12-28