Tillbaka till vanliga frågor

Vad är fondavgifter?

Fondavgifter är samlingsnamnet för de avgifter fondsparare betalar till en fond. Den avgift som visas i faktablad kallas den årliga avgiften och består av förvaltningsavgiften samt övriga kostnader som tas ur fonden. De flesta tänker inte på denna avgift eftersom fondbolaget automatiskt drar detta från den summan sparare har investerat i fonden.

Den årliga avgiften blir större ju mer du sparar. Ifall du till exempelvis sparar 100 000 kr i en fond som har en årlig avgift på 1,5 procent betalar du 1500 kr per år!

Rebfund kostar som mest 99 kr/mån (79 kr/mån om du prenumererar på årsbasis). Utöver detta tillkommer endast en avgift för lågkostnadsfonder som just nu ligger på 0,3 % per år.1


  1. Denna avgift beräknas sjunka drastiskt de kommande åren på grund av stark konkurrens mellan utgivare av börshandlade indexfonder, även kallade ETF:er.

Senast uppdaterad: 2018-03-24