Skydd

Rebfunds skydd, eller hedge, är ett internt verktyg som används för att avgöra när portföljen skall skyddas mot börsnedgångar. Nedan berättar vi lite mer om detta skydd.

1. Syfte

1.1. Definitioner

Skyddet är inte avsett att hedga portföljen mot korrektioner – här definierad som en börsnedgång på mellan 5 och 19,99 procent i MSCI All Country World Index – utan istället mot större och mer utdragna nedgångar, även kallade bear markets.

För långsiktigt framgångsrikt sparande är det kritiskt att man har den mentala styrkan att “sitta still” vid kortvariga börsnedgångar. Längre nedgångar utgör dock möjligheter som vi avser utnyttja på bästa möjliga sätt genom att tillämpa skyddet.

Med detta sagt finns det inga garantier för att skyddet kommer vara effektivt eller bidra till överprestation. När det gäller aktiemarknaden går det helt enkelt inte utfästa några löften om prestation.

2.1. Indikatorer

Hur och exakt vilka indikatorer vi använder i skyddet är tyvärr ett recept lika hemligt som Coca Colas, däremot kommer vi självklart lista några av dessa nedan.

2.2. Urval av indikatorer

  • Algoritmer baserade på mänskligt beteende
  • Federal Reserve’s Dot Plot
  • ISM Manufacturing PMI
  • Teknisk analys
  • Undersökningar
  • M.fl.

2.3. Risknivå

På din kontoöversikt kan du se något som kallas Risknivå, detta ger dig en hint om hur nära vi är att tillämpa skyddet. Ifall du känner oro, vänligen logga in och läs vad vi skriver här.

Risknivån, eller HEDGECON som vi lite skämtsamt kallar måttet, är en femgradig skala där 1 signalerar att det är läge att vara girig som en gris, och 5 att vara försiktig som en igelkott.1

3. Instrument

3.1. Tillgänglighet

Vi kommer enbart använda börshandlade instrument för att tillämpa skyddet. På grund av ökad reglering kan det hända att dessa instrument kräver ett kortare kunskapstest hos vår partnermäklare.

Vi kommer i största möjliga mån erbjuda utbildning i hur dessa instrument fungerar, däremot kan vi inte publicera svaren på kunskapstesten.


  1. Och ja, vi lovar att vi kommer använda termerna hoggish och hedgehoggish istället för bullish och bearish.

Senast uppdaterad: 2018-02-10