Rebfund är en kryptohedgefond dedikerad till att leverera exceptionell avkastning för investerare.

Mer information (engelska)

Allmänt Meddelande

Informationen på denna webbplats är endast avsedd för investerare som definieras som professionella kunder enligt 9 kap. 4§ eller 9 kap. 5§ i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt som kvalificerade investerare enligt definitionen på Malta. Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande eller anbudsinfordran för investering. Distributionen av informationen på denna webbplats i vissa länder kan vara begränsad enligt lag och följaktligen måste personer som har tillgång till informationen, informera sig och följa sådana restriktioner. Inga enheter bör erbjudas allmänheten i någon jurisdiktion. Eventuella siffror som visas på denna webbplats hänvisar till det förflutna. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

För att äga tillträde till denna webbplats måste du vara/representera en professionell kund, eller ha rätt att klassificeras som en professionell kund enligt dessa definitioner.

Jag är eller representerar