Rebfund är en ny tjänst för investeringar i kryptovalutor. Kommer under andra halvåret 2018.

Intresseanmälan
Makro

Köper Bitcoin i Plaza-hotell

13 Sep 2018

För 33 år sedan böjde sig USA:s regering för landets exporterande företag. Detta skulle få dramatiska konsekvenser för dollarn.

Läs mer (en)
Thoughts

Rädsla, osäkerhet och tvivel - eller möjliga utfall

10 Sep 2018

Som med alla bubblor är det otroligt svårt att hålla sig objektiv. Ingen vill höra de möjliga utfallen som kan drabba bitcoin och altcoins.

Läs mer (en)
Research

Bitcoins utveckling gentemot krisvalutor

5 Sep 2018

Tidigare research indikerar att Bitcoin inte kommer utgöra en s.k. säker hamn vid breda börsnedgångar. Men hur har utvecklingen varit gentemot de fiatvalutor som befinner sig i en kris.

Läs mer (en)